CÁC LOẠI RAU VƯỜN

Rau nhút lặt sẵn
Rau nhút lặt sẵn

Rau nhút lặt sẵn

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau muống cọng
Rau muống cọng

Rau muống cọng

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau muống bào
Rau muống bào

Rau muống bào

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau má
Rau má

Rau má

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Giá sống
Giá sống

Giá sống

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Bông súng
Bông súng

Bông súng

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Bắp chuối bào
Bắp chuối bào

Bắp chuối bào

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau bina
Rau bina

Rau bina

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Xà lách xoong
Xà lách xoong

Xà lách xoong

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Xà lách xoăn
Xà lách xoăn

Xà lách xoăn

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau tần ô
Rau tần ô

Rau tần ô

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau ngót
Rau ngót

Rau ngót

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau muống
Rau muống

Rau muống

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau mồng tơi
Rau mồng tơi

Rau mồng tơi

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau lang
Rau lang

Rau lang

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau dền
Rau dền

Rau dền

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau đay
Rau đay

Rau đay

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau càng cua
Rau càng cua

Rau càng cua

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau cải thìa
Rau cải thìa

Rau cải thìa

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau cải ngọt
Rau cải ngọt

Rau cải ngọt

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau cải ngồng
Rau cải ngồng

Rau cải ngồng

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau bí
Rau bí

Rau bí

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Hẹ
Hẹ

Hẹ

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Cải mầm
Cải mầm

Cải mầm

LH: Đặt hàng
0909.632.112