CÁC LOẠI THỊT

Đùi gà
Đùi gà

Đùi gà

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Gà nguyên con
Gà nguyên con

Gà nguyên con

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Cánh gà
Cánh gà

Cánh gà

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Thịt nạc vai
Thịt nạc vai

Thịt nạc vai

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Thịt đùi
Thịt đùi

Thịt đùi

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Thịt heo ba rọi
Thịt heo ba rọi

Thịt heo ba rọi

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Thịt bò
Thịt bò

Thịt bò

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Bắp bò
Bắp bò

Bắp bò

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Thịt bò phi lê
Thịt bò phi lê

Thịt bò phi lê

LH: Đặt hàng
0909.632.112