RAU CỦ QUẢ GIA VỊ

Tắc trái
Tắc trái

Tắc trái

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Me vắt
Me vắt

Me vắt

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Măng vàng
Măng vàng

Măng vàng

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Măng chua
Măng chua

Măng chua

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Lá dứa
Lá dứa

Lá dứa

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau kinh giới
Rau kinh giới

Rau kinh giới

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Tỏi
Tỏi

Tỏi

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Tiêu xanh
Tiêu xanh

Tiêu xanh

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Thì là
Thì là

Thì là

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Sả cây
Sả cây

Sả cây

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau thơm
Rau thơm

Rau thơm

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau răm
Rau răm

Rau răm

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau quế
Rau quế

Rau quế

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Rau diếp cá
Rau diếp cá

Rau diếp cá

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Quả khế
Quả khế

Quả khế

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Ớt sừng đỏ
Ớt sừng đỏ

Ớt sừng đỏ

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Ngò rí
Ngò rí

Ngò rí

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Ngò ôm
Ngò ôm

Ngò ôm

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Ngò gai
Ngò gai

Ngò gai

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Lá mơ
Lá mơ

Lá mơ

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Hành lá
Hành lá

Hành lá

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Hành tím
Hành tím

Hành tím

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Củ riềng
Củ riềng

Củ riềng

LH: Đặt hàng
0909.632.112
Củ nghệ
Củ nghệ

Củ nghệ

LH: Đặt hàng
0909.632.112